fbpx

Studia w Holandii – refundacje i stypendia

Studia w Holandii - refundacje i stypendia

Holandia kojarzy się Polakom głównie z miejscem gdzie można ułożyć sobie życie zawodowe. Kwestie pracy w Holandii poruszane są bardzo często na przeróżnych forach internetowych, ale przecież ten kraj to nie tylko szansa na dobre zarobki, ale także okazja do tego by poszerzać swoje kwalifikacje i korzystać z możliwości ukończenia uczelni wyższej. Problem polega na tym, że o ile jadąc do pracy mamy nadzieję na dobre zarobki, to wyjeżdżając na studia musimy zastanowić się jak opłacić czesne na Holenderskiej uczelni. Na szczęście na przeciw wychodzi jak zwykle niezwykle dobrze przemyślany i sprawnie działający system zarządzania. Jak wygląda zatem kwestia stypendiów i refundacji dla studentów przebywających na terenie Niderlandów?

Szczęśliwcy mogą korzystać z funduszy swoich rodziców, ale niestety nie każdy jest w stanie z domowego budżetu wyłożyć wystarczającą kwotę. Tym osobom pomaga sprawnie holenderskie Biuro Edukacji, nazywane tutaj Dienst Uitvoering Onderwijs, czyli w skrócie DUO. Dofinansowanie dla studentów dzieli się na cztery odrębne kategorie. Są to stypendia podstawowe i stypendia dodatkowe oraz różnego rodzaju pożyczki studenckie i możliwość refundacji transportu. Zwykle jednak otrzymanie stypendium nie oznacza pełnego pokrycia kosztów nauki i mimo wszystko część kosztów trzeba będzie ponosić z własnej kieszeni.

Uczniowie uczący się w MBO czyli middelbaar beroepsonderwijs na poziomie pierwszym lub drugim zawsze otrzymują stypendia bezzwrotne. Inaczej wygląda sprawa, jeżeli ktoś uczy się już na wyższych poziomach – MBO 3 oraz 4 stopnia, HBO oraz studia na uniwersytecie mogą być dofinansowaniem bezzwrotnym pod jednym warunkiem – absolwent musi uzyskać dyplom w przeciągu dziesięciu lat od chwili otrzymania dofinansowania. T takiej sytuacji mamy do czynienia z tak zwanym prestatie beurs, co można przetłumaczyć na polski jako „stypendium za osiągnięcia”. Opcja jest bardzo atrakcyjna i zachęcająca do szybkiego zakończenia nauki, gdyż w wypadku pobierania stypendium i nie wywiązania się z obowiązku otrzymania dyplomu w wyznaczonym czasie, holenderski student będzie zmuszony zwrócić wszystkie pieniądze – łącznie z ewentualnymi stypendiami uzupełniającymi oraz kosztami refundacji transportu miejskiego. Zachować można wtedy jedynie kwotę ze stypendium uzupełniającego za pierwszy rok pobierania nauki.

Czy jednak Polak może skorzystać z takiej opcji? Wszak wiadomo, że zwykle każde państwo dba o swoich obywateli, a obcokrajowców traktuje już różnie. Odpowiedź brzmi – tak, Polak może otrzymać stypendium w Holandii pod warunkiem spełnienia pewnych warunków. Oczywiście nie obędzie się bez konieczności dopełnienia pewnych formalności – decyzja władz zależy w znaczniej mierze od tego jak długo dana osoba przebywa i z jakiego kraju pochodzi. Polacy nie mają z tą drugą kwestią większego problemu, gdyż Holandia dość gościnnie traktuje obywateli Unii Europejskiej. Aby móc myśleć o stypendium wszelkie formalności trzeba rozpocząć z pewnym zapasem czasu – rodacy, którzy już mieli okazję ubiegać się o takie refundacje zaznaczają, że najlepiej zacząć załatwiać tą sprawę na trzy miesiące wcześniej. Trzeba również spełnić wymogi wiekowe (mieć poniżej 30 lat) oraz być zarejestrowanym studentem w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu. Oczywiście trzeba również posiadać numer obsługi obywatela BSN, który otrzymuje się w chwili zarejestrowania meldunku w swojej gminie. Osoby nie spełniające krajowych wymogów dofinansowania mogą wciąż ubiegać się dofinansowania w zakresie kosztów studiów – np. refundacji dojazdów.

Czym różnią się poszczególne rodzaje refundacji i stypendiów w Holandii?

Stypendium podstawowe to bazowa cześć świadczenia, która należy się każdemu kto spełnił warunki formalne dotyczące dofinansowania. Jest to również cześć stypendium za wyniki w nauce, które faktycznie jest czymś w rodzaju pożyczki. Jak wspomniano wcześniej, nie trzeba będzie jej zwracać, jeżeli dyplom uczelni znajdzie się w rękach absolwenta w przeciągu dziesięciu lat. Takie stypendium otrzymuje się przez cztery lata (czasami dłużej – w zależności od długości samych studiów). Razem z nim otrzymuje się możliwość pożyczania pieniędzy jeszcze przez trzy kolejne lata, lecz tej sumy nie dotyczy już zasada bezzwrotności – tutaj do czynienia mamy już ze zwyczajną pożyczką na cele studenckie.

Osoby nie mające zbyt dużych możliwości by „wyłożyć swoją cześć” pieniędzy na studia mogą dodatkowo ubiegać się o stypendium uzupełniające. Jego przyznanie zależne jest w głównej mierze od warunków domowych i stanu finansów rodziny. Dochody rodziców oraz liczba rodzeństwa w tym przypadku może okazać się kluczowa dla możliwości uzyskania takiego dofinansowania. Dodatkowo holenderskie Biuro Edukacji zwraca czasami koszty dojazdów – karta transportu publicznego dla studentów (studentenreisproduct) przysługuje praktycznie każdemu kto otrzymał stypendium podstawowe. Okres przyznania zwrotu kosztów dojazdu wynosi tyle samo co długość trwania nauki – zwykle są to cztery lata – uczniowie HO otrzymują dodatkowy rok, a uczniowie MBO, aż trzy lata. Można wyrobić w tym celu specjalna studencką kartę transportu lub używać swojej prywatnej karty OV,

W razie konieczności pozostaje jeszcze opcja kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach. W tym wypadku jednak nie można liczyć na to, że ktoś daruje zwrot tych pieniędzy. Niemniej czasami jest to bardzo dobra opcja dla wielu studentów, którzy z pewnych powodów nie mogą zdobyć szybko pieniędzy na studia lub nie mogą podjąć pracy zarobkowej.

Koniecznie zobacz powiązane artykuły:

  • Komentarze
  • 0