fbpx

Studia w Holandii – co musisz wiedzieć?

Studia w Holandii - co musisz wiedzieć?

Dla wielu Polaków, studia w Holandii to abstrakcja – głównym powodem, dla którego nasza młodzież nie myśli o możliwości studiowania w Niderlandach jest bariera językowa. Okazuje się jednak, że brak obycia z holenderską mową, nie musi być powodem rezygnacji z nauki w tym kraju – aktualnie żaden inny kraj nie może pochwalić się równie szeroką ofertą kierunków wykładanych w angielskim. A przecież większość polskich studentów dobrze zna ten popularny język. W ostatnich latach na holenderskich uczelniach dyplom zdobyło niemal siedemdziesiąt tysięcy obcokrajowców, z czego ponad półtora tysiąca to Polacy. Wysoki poziom uczelni sprawia, że liczba ta stale rośnie – co zatem warto wiedzieć, aby podjąć studia w Holandii i poprawić te statystyki?

Holenderskie uczelnie można podzielić na trzy rodzaje – znajdziemy tu uniwersytety badawcze, uczelnie nauk stosowanych i akademie przeznaczone dla studentów spoza granic kraju. Tych ostatnich jest aktualnie sześć i oferują swoim słuchaczom imponującą liczbę ponad 1.500 kierunków studiów. Studiując na uniwersytetach badawczych zdobycie stopnia licencjata zajmuje trzy lata – kolejny rok lub dwa należy poświęcić na poszerzenie swoich kompetencji do poziomu magisterskiego. Uczelnie nauk stosowanych mają nieco inne zasady – licencjat uzyskuje się dopiero po czterech latach, a magisterium wymaga odbycia jeszcze roku lub dwóch nauki. W przypadku instytutów badawczych przechodzi się tak zwaną ścieżką akademicką, czyli wetenschappelijk onderwijs – edukacja na uczelniach nauk stosowanych określana jest mianem ścieżki zawodowej, czyli hoger beropsonderwijs. Aby ubiegać się o stopień doktorski trzeba przygotować się na minimum cztery lata wytężonej pracy.

Aby jednak rozpocząć swoją przygodę z holenderskim uniwersytetem, trzeba się do niego dostać. Studia pierwszego stopnia nie wymagają szczególnych formalności – Polakowi wystarczy zdany egzamin dojrzałości. Warto jednak pamiętać, że zdając maturę w szkole o profilu zawodowym, można uzyskać dostęp jedynie do holenderskich uczelni o podobnym kierunku. Niektóre katedry są jednak dostępne wyłącznie dla nielicznych – aby dostać się na pewne kierunki trzeba będzie poddać się indywidualnej weryfikacji. Jeden uniwersytet może uznać, że polski dyplom jest w pełni wystarczającym poświadczeniem predyspozycji kandydata, podczas gdy inna może stanowczo odmówić przyjęcia na studia. Terminy składania podań są różne i zależne od samych uniwersytetów – trzeba będzie zatem uważnie śledzić informacje podawane w siedzibach i na stronach internetowych uczelni. Ciekawostką może być to, że o przyjęciu (lub nie) studenta decyduje uzyskane świadectwo lub dyplom – nie ma tutaj egzaminów. W przypadku, gdy ilość miejsc na dany kierunek jest ograniczona, a aplikantów spełniających warunki bardzo dużo, można spodziewać się, że o przyjęciu decydować może losowanie.

Jak już wspomniano na wstępie – w Holandii można studiować w języku angielskim. Czy wystarczy jednak zapewnić, że biegle posługujemy się tą mową? Niestety nie – kandydat na studia musi pochwalić się twardym dowodem w postaci certyfikatu IELTS z wynikiem nie mniejszym niż 6 punktów lub świadectwem TOEFL z wynikiem minimum 550 punktów w teście tradycyjnym lub 213 punktów w teście komputerowym. Czy brak takiego certyfikatu przekreśla szansę na skorzystanie z oferty holenderskich uniwersytetów? Niekoniecznie. Można zaliczyć tak zwany „rok przygotowawczy”, który ma na celu naukę języka na poziomie umożliwiającym swobodne uczestniczenie w wykładach. Obcokrajowcy mogą oczywiście także uczyć się w języku niderlandzkim – również jego znajomość trzeba potwierdzić certyfikatem NT2. Egzamin językowy niezbędny do jego otrzymania poprzedzają kursy prowadzone przez większość wyższych uczelni – oczywiście nie za darmo. Koszt nauki wynosić może od 250 do aż 2.500 euro. Warto też dodać, że wszystkie studia w Holandii są płatne – nie są to jednak ogromne koszty. Czesne za cały rok nauki to zwykle konieczność wydania około 2.000 Euro.

Obcokrajowiec studiujący w Holandii musi być oczywiście legalnie zameldowany – pobyt związany z pobieraniem nauki znacznie przekracza trzy miesiące, co wiąże się z koniecznością odwiedzin w lokalnym Urzędzie Gminy i uzyskaniem numeru BNS. Warto także zdobyć kod DiGid, który pomoże szybko kontaktować się z urzędami i wnioskować o dodatki lub zapomogi. Aby wszystko przebiegło pomyślnie trzeba będzie przygotować niezbędne dokumenty – dowód tożsamości ze zdjęciem, zaświadczenia o otrzymaniu miejsca na uczelni, zaświadczenia o aktualnym ubezpieczeniu zdrowotnym i wystarczającej sume pieniędzy na samodzielne opłacanie kosztów nauki i zakwaterowania. Warto także zdobyć międzynarodowy odpis aktu urodzenia.

Czy w trakcie studiów można także pracować? Owszem – student może zatrudnić się w czasie pobierania nauki. Dla obywateli Unii Europejskiej nie przewidziano żadnych specjalnych pozwoleń czy obostrzeń. Osoby nie znające jednak języka mogą mieć poważne problemy ze znalezieniem pracy – sam angielski może być niewystarczający, aby zdobyć pracę w holenderskiej firmie.

Koniecznie zobacz powiązane artykuły:

  • Komentarze
  • 0